Schultz wil app verbod op de fiets


Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is gestart met de voorbereiding van een wettelijk verbod op smartphonegebruik op de fiets. Uit consultaties blijkt volgens de minister dat dit een groot risico oplevert.

Dat bevestigt het ministerie maandag na berichtgeving van het AD. Momenteel is telefoongebruik op de fiets nog toegestaan. In de auto is het wel verboden om een telefoon vast te houden.

Experts & Onderzoeken

Uit onderzoek door SWOV, Rijksuniversiteit Groningen en TNO en de Expertgroep verkeershandhaving, in opdracht van de minister, bleek dat het bedienen van een touchscreen het grootste risico oplevert. De minister wil om die reden ook bij voorbaat al een verbod op touchscreengebruik waarbij de smartphone in een houder op het stuur wordt geplaatst.

In mei van dit jaar opperde de minister het plan om de mogelijkheden van een verbod op smartphonegebruik op de fiets te onderzoeken. Vorig jaar koos ze nog voor campagnes om fietsers bewust te maken van het gevaar van het gebruik van smartphones op de fiets, maar die bleken niet het effect te sorteren als gehoopt.

Boete

Het is nog niet bekend hoe hoog de boete zal zijn voor mensen die het verbod overtreden. Eerst wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de gevolgen van smartphonegebruik op de fiets.

Ook wil Schultz een evaluatie van de voorlichtingscampagnes rondom de veiligheid van fietsers afwachten. Het onderzoek en de evaluatie zijn volgens haar nodig om een verbod te kunnen onderbouwen.

Fietsongelukken

Uit cijfers van het CBS blijkt maandag dat het aantal doden na fietsongelukken stabiel is. In 2015 kwamen 185 fietsers om in het verkeer, ongeveer gelijk aan het cijfer van voorgaande jaren. In de afgelopen vijf jaar was 40 procent van de slachtoffers ouder dan 75 jaar.

Campagnes

Campagnes van het ministerie in samenwerking met de mobiele operators hebben niet het gewenste effect, zo ziet de minister.