ProviderLijst

   FAQ | Veel Gestelde Vragen | Meest Gestelde Vragen | Vraag & Antwoord

StoringenWanneer u een mobiele telefoon, vaste telefoon, internet en/of televisie abonnement heeft, kunt u wel eens te maken krijgen met een tijdelijke storing. Een storing kan ontstaan door allerlei oorzaken.

Een storing kan allerlei oorzaken hebben. Ligt de storing bij de aanbieder en niet uw eigen apparatuur, dan kunt u mogelijk aanspraak maken op compensatie.
In sommige gevallen past een provider zelf een compensatie toe, maar in veel gevallen moet u er zelf om vragen.

U kunt aanspraak maken op compensatie door contact op te nemen met uw provider. Dit kan vaak telefonisch, het contactformulier. Ook middels een officiële brief of e-mail kunt u uw recht op compensatie kenbaar maken.
Wanneer de storing aanhoudt, u alle mogelijkheden die u heeft, heeft benut resten er vaak maar weinig opties.

Vaak is het verstandig sowieso een melding te maken bij ConsuWijzer (ACM). Uw melding helpt hen om te zien welke bedrijven zich niet aan de wet en regelgeving houden die U als consument behoren te beschermen.

Bij voldoende klachten kan de ACM besluiten op te treden tegen het betreffende bedrijf.

Wanneer de provider is aangesloten bij een geschillencommissie, kunt u het conflict aan hen voorleggen. De geschillencommissie beslist in dat geval wie gelijk heeft en daaraan dienen U als de provider zich aan te houden.

Is de provider niet aangesloten bij een geschillencommissie, of wilt u de stap naar een geschillencommissie niet maken, dan kunt u naar de rechter. Het is in dit geval altijd verstandig om op voorhand informatie in te winnen en voldoende bewijslast te verzamelen. Het Juridisch Loket is wellicht een goede bron voor U om informatie in te winnen omtrent een gang naar de rechter.

Gebruikt u apparatuur die u niet huurt of koopt van de aanbieder? Dan kan het zijn dat de aanbieder de diensten goed levert, maar dat uw eigen apparatuur niet werkt. U moet het probleem dan zelf (laten) oplossen. Hebt u een klacht over uw apparatuur? Spreek dan de winkel aan waar u de apparatuur hebt gekocht.

Weet u niet waar het probleem aan ligt? Neem dan contact op met uw aanbieder. Die kan u soms tips geven om bepaalde oorzaken uit te kunnen sluiten.
Soms verwarren mensen werkzaamheden met een storing. Werkzaamheden worden vaak op voorhand aangekondigd door providers. Providers kondigen werkzaamheden vaak aan op hun internetsite en socialmedia.

Ook storingen worden vaak gemeld op de website van de provider en op diverse socialmedia kanalen. Op onze website vind u allerhande aan links naar socialmedia kanalen van providers.
Bij een volledige onderbreking van de levering van een als separate dienst te onderscheiden openbare elektronische communicatiedienst als gevolg van een storing in het netwerk van de aanbieder van die dienst verstrekt de aanbieder uit eigen beweging of op aanvraag van de abonnee, die woonachtig of gevestigd is in het gebied waarin de gevolgen van de storing zich voordoen, een compensatie aan de abonnee, mits de verstoring langer duurt dan een bij ministeriële regeling te bepalen periode.

Geen recht op compensatie bestaat indien de storing het gevolg is van een overstroming, terroristische aanslag of oorlog.
Duurt de storing langer dan 12 uur?
Dan heeft u recht op compensatie. Hoeveel de compensatie zal zijn rekent de provider voor u uit. Dit moet namelijk worden berekend aan de hand van de duur van de storing en de hoogte van uw abonnementskosten.

Wanneer de storing tussen de 12 en 24 uur duurt, heeft u recht op het bedrag dat gelijk is aan de door u betaalde abonnementskosten die u betaalt voor één dag.

Voor storingen met een minimum duur van 1 dag geldt de vergoeding zoals deze bij 24 uur vermeld staat * het aantal dagen dat u storing heeft.

In geval van prepaid geldt een vergoeding van € 0,50 voor een storing van meer dan 12 uur, voor iedere dag met storing geldt eveneens € 0,50. De minimale compensatie is altijd € 1,00.

AlgemeenMobiele DienstenProviderLijstStoringenThuis DienstenPrePaid VoIP